Uddannelsesvejledning

På Ryslinge Efterskole anser vi 10. klasse som starten på din ungdomsuddannelse. Det er her, du skal tage beslutningen om, hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge – og det vil vi gerne klæde dig på til. Faktisk er hele formålet med studievejledning at give vores elever kendskab til forskellige typer ungdomsuddannelser, så de er i stand til at træffe et reflekteret valg for fremtiden. 

Uddannelsesvejledning på en efterskole har mange fordele. Her er vejlederen en del af din hverdag, og du kender din vejleder godt og fra andre situationer. Desuden har vejlederen tæt kontakt med dine øvrige lærere, ligesom din kontaktlærer fungerer som din refleksions- og sparringspartner omkring dine fremtidsdrømme. 

 

Du bliver altså vejledt af en, du kender – og som kender dig. Det hele foregår i trygge omgivelser og med fokus på din udvikling. Det betyder, at du får den bedst mulige vejledning op til dit fremtidige uddannelsesvalg. 

Vejledningsaktiviteter

Individuelle samtaler

På Ryslinge Efterskole kommer alle elever til en individuel samtale, hvor dine tvivl, planer og drømme er i fokus. Her taler vi også om livet efter Ryslinge Efterskole og om valget af ungdomsuddannelse.

Fællesvejledning

I løbet af året mødes skolens tre vejledere med alle skolens elever. Her sættes tid af til at få udfyldt afrapporteringsskemaet samt optagelse.dk.

Forældre jobcafe

Her kommer de unges forældre og fortæller om deres job og uddannelsesvej(e). 

Du bliver klogere på forskellige karriereveje og opdager, hvor mange muligheder der egentligt er.

"Ung til ung"-vejlednig

Her inviterer vi tidligere elever, der nu går på forskellige typer ungdomsuddannelser. De fortæller om livet på deres uddannelse, om undervisning, fester og lektier.

I brobygning med en projektidé

Som led i skolens projektlederuddannelse får du hjælp og sparring fra studerende på HTX og EUX Business, når du besøger uddannelserne med din projektidé. 

OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave)

Her arbejder vi værdibaseret med at synliggøre, at der er mange veje at gå for at opnå det gode arbejdsliv. I kontaktgruppen sparrer du med andre om dine refleksioner – og opdager, hvor forskellige I alle er.

Mød dine vejledere her:

Kristina Mulle Yde

Rikke Duve

Birgitte Rasmussen

Links:

Vejledercitat

En vigtig opgave for os er, at stille spørgsmåltegn ved elevernes uddannelsesplan, og hjælpe dem med at se nye og andre muligheder, så de kan træffe et kvalificeret valg

– Birgitte, studievejleder