Boglige Fag

En skoledag på Ryslinge Efterskole er fyldt med inspirerende undervisning, spændende fag og masser af læring. Hos os er nysgerrighed en dyd, og vores mål er, at alle elever udvikler sig, flytter sig og får ny viden – hver eneste dag.

Her kan du læse om de boglige fag på Ryslinge Efterskole

Cambrigde Engelsk - for dig der vil mere engelsk
 

På Ryslinge Efterskole kan du udover den almindelige engelskprøve også tage Cambridge eksamenen Cambridge IGCSE i engelsk som andetsprog (International General Certificate of Secondary Education). Det er et internationalt anerkendt certifikat, der åbner mange døre på skoler over hele verden.

Cambridge Engelsk er for dig, der vil mere engelsk. Her udfordres du på et højt niveau. Indholdet i undervisningen er med stor vægt på skriftlighed samt genrekendskab. Der er også store krav til grammatik og indgående kendskab til typiske engelske formuleringer, som med tiden skal mestres på et forholdsvis højt formelt niveau.

Vi beskæftiger os også med mundtlig engelsk – både som eksamenstræning, men også for at udvikle intonation og udtale. 

Undervisningen foregår selvfølgelig udelukkende på engelsk, og der arbejdes udelukkende med tekster på autentisk engelsk, altså ubearbejdede tekster til danske elever.

Med undervisningen i Cambridge på Ryslinge Efterskole får du ikke blot færdigheder på højt fagligt niveau, men også vigtig erfaring i en anderledes undervisningsform, som er international og adskiller sig fra den typisk danske. Dette ikke mindst fordi, man ikke må bruge hjælpemidler til eksamen – hvor man endda også skriver i hånden på helt gammeldags facon!

Med den afsluttende prøve får du et Cambridge-certifikat som bevis på, at dine færdigheder er på et højt og internationalt anerkendt niveau.

I danskundervisningen på Ryslinge Efterskole ser vi verden gennem forskellige briller. Vi sætter en ære i at lave engagerende og levende undervisning med plads og rum til sproglig og litterær fordybelse for dig.

Her kommer du til at handle på din viden inden for faget. Du skal skrive, forfatte, være modtagerrettet og nyde den gode historie, du har læst, inden vi fordyber os på nye måder. 

Vi udfordrer dig i nye samtale- og kommunikationsformer og er også optaget af de psykologiske, filosofiske og samfundsfaglige aspekter af verden i et spændende fag.

Som danskelev på Ryslinge Efterskole vil du møde digitale og sociale medier, humor og teater, lyrik, filmskabelse, nye og ældre tekster, kunst, dokumentar, poetry slam og meget mere. Danskundervisningen er alsidig og skaber et spændende billede af vores samfund gennem tiderne.

Hos os er dansk et ambitiøst og personligt udviklende fag.

På Ryslinge Efterskole er engelsk et levende fag, og vi skal ind under huden på faget.

Engelsk skal ikke kun være en færdighed, du skal opnå, men et sprog der ligger så naturligt hos dig, at du kan arbejde med bagvedliggende elementer/dele som tolkninger gennem dialog og analyse.

I faget arbejder vi med tekster af høj faglighed, både sagprosa og skønlitterært. Vi inddrager ofte tekster på autentisk engelsk, altså tekster der ikke i forvejen er bearbejdet til undervisning.

Vore emner tager udgangspunkt i hele verden, forklarer noget om sig selv, og giver dig en spændende indsigt i andre lande, samfundsforhold og menneskers liv.

Vi tilstræber, at vores undervisning foregår på engelsk – det betyder, at du primært taler engelsk med dine studiekammerater og din lærer, også når du arbejder med grammatik og skriftlige opgaver.

Undervisningen i engelsk på Ryslinge Efterskole bygger, ligesom alle andre boglige fag hos os, en bro til din fremtidige ungdomsuddannelse. Du kan derfor også stifte bekendtskab med tekster på gymnasieniveau.

Faglig fordybelse er for dig, som ikke har tysk eller fransk.

Her får du rig mulighed for at fordybe dig og stille din nysgerrighed!

Du vælger et primært område at fordybe dig i inden for et af hovedfagene (dansk, matematik eller engelsk) og vælger derudover et sekundært område, som f.eks. kan være af fysisk eller kreativ karakter.

Du vælger områderne én gang, men de er selvfølgelig dynamiske – og i løbet af forløbet, justerer du og din lærer løbende områderne, ligesom du kan skifte fag, når nysgerrigheden er stillet.

Har du de sidste år haft fransk? Hvorfor så ikke blive endnu bedre og udvikle dit sprog – og ikke mindst din mundtlighed? 

I fransk i 10 klasse er det vigtigt at lære at bruge det franske. Derfor arbejder vi meget med små samtaler og præsentationer, hvor du bliver tvunget til at sige noget. Du skal huske, at kravene til fransk ikke er lige så høje som i engelsk, hvor de fleste har haft mangeårig undervisning. Vi ruster dig selvfølgelig godt til at kunne afslutte faget med 10. klasseprøven i fransk – både mundtlig og skriftlig.

Her kommer du også til at lære om fransk kultur og den fransktalende verden omkring os, så vi fordyber os i fransk musik, politik, geografi, mad, film og serier.

Fransk er kun for dig, der har haft fransk i stedet for tysk på din tidligere skole, fordi det ligger på samme tidspunkt som tysk i skemaet.

Tu es bienvenu dans la classe!

Fysik/kemi på Ryslinge Efterskole er for alle.

Det er vigtigt for os at skabe en god, forståelig og fagligt udfordrende undervisning for dig – uanset hvad dine oplevelser med faget har været. Vores undervisning tager bl.a. udgangspunkt i de emner, du kan møde i din fremtidige ungdomsuddannelse, og vi underviser i dem på dit niveau. 

I vores fysik/kemi-undervisning vil vi veksle mellem teoriundervisning, der giver en solid baggrund for at kunne forstå og forklare et givent emne og praktisk undervisning og praksisundervisning, der giver de håndværksmæssige færdigheder til at gennemføre undersøgelser.

Vores undervisning spænder bredt, og vi tager fat i emner, der findes i din omverden – vi tager også gerne fat i aktuelle emner, der kan belyses naturvidenskabeligt. 

I idrætstimerne på Ryslinge skal kroppen i gang og pulsen op. Her er der sjove, hårde, udfordrende og legende aktiviteter på skemaet. Du har idræt jævnligt, og undervisningen foregår både ude og inde.

Glæd dig til røde kinder, fart over feltet og masser af bevægelsesglæde! 

I løbet af året prøver du kræfter med forskellige idrætsaktiviteter som konditionstræning med løb og cykling, boldbasis i hallen, fysisk træning samt både uden- og indendørs lege.

Matematik er en del af din hverdag, også selvom du ikke tror det. Hvad koster det f.eks. at flytte hjemmefra, og hvor meget er din børneopsparing værd om 5 år? Hvad er sandsynligheden for at komme ind på drømmestudiet, og hvad kræver det i gennemsnit? 

På Ryslinge Efterskole vil vi styrke dit forhold til matematik og gøre dig fortrolig med fagets mange modeller. Fra opstilling af budgetter til grafer og statistiske observationssæt – alt sammen noget, der gør dig bedre i stand til at reflektere over virkelige hændelser.

For os betyder det ikke noget, om du synes matematik er svært, eller om du nyder at sidde og løse ligninger. Vi tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger for at dygtiggøre dig og give dig motivation for matematikken.

Uanset om du i fremtiden tænker i sproglige baner, vil være håndværker eller arbejde i en butik, så er matematik et bærende element. Det kan slet ikke undgås.

Vi arbejder både skriftligt og mundtligt i matematikfaget, hvor vi i høj grad inddrager og anvender IT i den daglige undervisning. Derfor får du, udover selve Office 365 pakken, også GeoGebra og WordMat installeret på din computer.

Matematikfaget afsluttes med 10. klasseprøven, hvor der både er en mundtlig gruppeprøve og skriftlig prøve.

Vil du have gode muligheder for job i fremtiden? Så skal du lære tysk! Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, og der mangler altid mennesker, der kan tale sproget. Tysk er det vigtigste fremmedsprog for dig – lige efter engelsk.

Tysk er for dig, der har haft tysk i folkeskolen. Føler du dig, efter fire til fem år med tyskundervisning, stadig ikke i stand til at tale sproget? Hvorfor så stoppe efter niende klasse, når du på Ryslinge Efterskole har nogle fantastiske muligheder for endelig at blive fortrolig med sproget? 

Vores undervisning inddrager dig og dit sprog på en aktiv og legende måde. Vi taler tysk sammen i timerne, og det betyder ikke noget, om det du siger, er rigtigt – bare det er tysk! Gennem brugen af alt det tyske, du kan, vil vi sammen skabe et undervisningsmiljø, hvor tysk er legende let. Her vil du ikke opleve at få mange lektier for. 

Vi arbejder også skriftligt i tysk. Der er sat tid af i undervisningen til at lave de skriftlige afleveringer, du får i løbet af året. Vi hjælper dig undervejs i skriveprocessen. 

Tyskundervisningen afsluttes med 10. klasseprøven, hvor der både er en mundtlig og skriftlig del. Vores mål er at give dig mod på og lyst til at fortsætte med det tyske sprog. 

Matematikvanskeligheder

Matematikvanskeligheder bliver mere og mere udbredte og kan spænde vidt. Man kan have enkelte huller eller større vanskeligheder med begrebsforståelse, eller man kan måske have dyskalkuli.

I faget Faglig fordybelse er der mulighed for at få kortlagt, hvilke huller du måtte have, eller hvilke specifikke matematikvanskeligheder du oplever. Her er formålet at afdække, hvilke områder du selv kan arbejde med at få udbedret, og hvilke støttebehov du evt. måtte have.

Forløbene i Faglig fordybelse ligger parallelt med de emner, der er i den daglige undervisning, så vores elever kan føle sig rustet til aktiv deltagelse med bedre mulighed for læring. Det kan være forskelligt, hvilke forløb man finder behov for at følge.

Der er løbende dialog om den faglige udvikling med udsigt til, at du kan være med til at formulere en portfolio, hvor du kan notere, hvilke udfordringer du har, dine bedste arbejdsmetoder samt hvilke emner, du har mestret på 10. klasses niveau. Denne portfolio kan du tage med dig videre, og det kan være en hjælp til fremtidig matematikundervisning – både for dig selv, men også for dine kommende undervisere.

Ordblindhed

På Ryslinge Efterskole har vi også fokus på ordblindhed, og vi har de senere år opdaget og hjulpet flere og flere elever med ordblindhed

At blive testet ordblind i 10. klasse er for mange elever og deres forældre en overraskelse. Der er dog absolut ingen grund til at ærgre sig over det, for det betyder bare, at eleverne har udviklet eminente strategier til at kunne klare sig gennem skolen i rigtig mange år.

Desuden oplever vi, at mange af vores elever med ordblindhed har nogle ret fede og helt atypiske måder at tænke på, som i høj grad efterspørges i samfundet, og som kan bruges i rigtig mange af livets facetter. Se bare på både Einstein og Walt Disney, som man mener var ordblinde!

På Ryslinge Efterskole er Ordblindegruppen et fællesskab, hvor der åbent og ærligt tales om de frustrationer og vanskeligheder, der kan være i forbindelse med skole, og der arbejdes på at acceptere de vilkår, eleverne nu går i skole på.

Vi tilbyder oplæring i læse-/skriveteknologien Appwriter, så appen kan bruges i alle skolens fag og også bliver et nyttigt redskab i livet uden for skolen.

Elevcitat

“Jeg er ordblind og får fantastisk hjælp af lærerne!

-Ludvig, årgang 22/23