Ryslinge-modellen for undervisere

Vi er stolte af Ryslinge-modellen og vores årelange erfaring med projektledelse. Derfor tilbyder vi kurser til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, hvor vi deler ud af vores viden.

Vi ved, at alle laver projekter. Små eller store. Nogle opstår helt spontant, og andre er planlagt ned til den mindste detalje. Det er leg, det er fordybelse, og det er lyst.

Den energi skal vi som undervisere være bedre til at stimulere i skolen, så eleverne oplever motivation og engagement. Det handler om at skabe noget, sætte viden i spil og gøre en forskel.

Ryslinge-modellen kan anvendes som en metode til at skabe handling i og uden for undervisningen, til elevinddragelse i særlige projekter, arrangementer samt styrke den sociale bæredygtighed på skolen. At lære at selvledelse er et centralt element, så de unge mennesker får mod på at tage initiativ, søge indflydelse og gøre en forskel i det samfund, de er en del af. 

Projektarbejde i virkeligheden
Alt det sker i mødet med verden. Ikke mindst med kammerater og lærere, men i høj grad også med verdenen uden for skolen. Og så sker det i allerhøjeste grad, når undervisningen er tilrettelagt med fokus på at gøre noget. En del af Ryslinge-modellen går ud på at iværksætte projekter i samarbejde med aktører fra den virkelige verden. Det styrker elevernes motivation at se, at deres viden kan anvendes i praksis.

Udvikling af nye prøveformer for 10. klasse
Overvejer I at udvikle anderledes prøveformer på jeres skole? Vi har på Ryslinge Efterskole udviklet et alternativ til folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse med Ryslinge-modellen som bagvedliggende procesmodel og styringsredskab. 

Vi ved, det er svært at ændre en kultur i egen organisation. Hvis I ønsker at udvikle jeres skoles måde at afslutte grundskolen på, tilbyder vi at facilitere forløbet for jer.

Praksiserfaring
Siden skolens start har Ryslinge Efterskole udviklet projektlederuddannelsen, som alle elever på efterskolen gennemgår. Det er der kommet en bog og en projektmodel ud af. 
Bogen er opstået som et behov fra tidligere elever, som anvender deres erfaringer fra projektarbejdet, når de efterfølgende indgår i uddannelse, foreningsarbejde, i studenterråd, ungdomspolitik og lignende.

Læs mere og køb bogen HER

Målgruppe
Målgruppen for kurset er undervisere i grundskole og ungdomsuddannelser. Vi anbefaler deltagelse af flere ansatte fra samme skole for at sikre den efterfølgende implementering. 

Undervisere
Kristina Mulle Yde og Birgitte K. Rasmussen

Pris
Kontakt os og få et uforpligtigende tilbud. Der vil til hver kursustype kræves et formøde for at skræddersy kurset til netop din skoles behov.

 

Kontakt
Kursusvirksomheden ProjektR
Ryslinge Efterskole
Tlf.: 62 67 10 20
Mail: kursusvirksomheden@ryslinge-efterskole.dk

Eksempler på kurser: (Kurset skræddersys til jeres behov)
Introduktion
Introduktion til Ryslinge-modellen som arbejdsform med elever eller som udviklingsværktøj for et lærerkollegie eller pædagogisk udvalg. Herunder præsentation af øvelser og konkrete værktøjer. Varighed på ca. 2 timer

Heldagskursus i projektledelse for unge
Heldagskursus for undervisere som arbejder med unge og mod til at skabe projekter sammen med andre. 
Med Ryslinge-modellen som proces-model tilrettelægges dagen med hands-on afprøvning af øvelser og værktøjer, som er lige til at anvende med de unge. Varighed på ca. 6 timer

Pædagogisk dag
Heldagskursus for lærere, hvor arbejdsformen introduceres med afprøvning af øvelser og værktøjer. Der arbejdes med afsæt i en konkret problemstilling eller udviklingsområde. Vi tager udgangspunkt i praksis og arbejder løsningsorienteret hen mod efterfølgende implementering i egen organisation. Varighed på ca. 7 timer

Kursusforløb 
Kursusforløb på 2 dage for teamet/ lærerkollegiet med mulighed for opfølgning efter 3 måneder for at sikre implementering på skolen.

Der arbejdes med afsæt i en konkret problemstilling eller udviklingsområde. Arbejdsformen er med hands-on øvelser og værktøjer med udgangspunkt i praksis. På dag 2 arbejder vi konkret og løsningsorienteret med implementering i egen organisation, så forandringer og nye tiltag bliver en realitet. 

På dette kursus kommer man igennem alle 5 faser af Ryslinge-modellen og får selv erfaring med arbejdsformen. Varighed på 12 timer fordelt på 2 dage.