Uddannelsens indhold

Når du arbejder med projektledelse på Ryslinge Efterskole, arbejder du med ægte projekter. Projekter fra virkeligheden. Du kommer ikke til at sidde bag en computerskærm, men derimod udføre feltarbejde og skabe projekter, der involverer og påvirker rigtige mennesker på f.eks. andre efterskoler, ungdomsuddannelser eller virksomheder.

Vi handler. Påvirker. Og gør ideer til virkelighed.

Afslutningsprojekt

Det sidste projekt eleverne er igennem i deres projektlederuddannelse, er afslutningsprojektet, hvor de samarbejder med virksomheder, organisationer og foreninger.

Eleverne er ude og besøge samarbejdspartnerne, hvor de sammen finder et opdrag, som eleverne arbejder videre med hjemme på skolen. I de 14 dage de arbejder med projektet, er de også ude med deres idé, som de får sparring på af både elever og undervisere på forskellige ungdomsuddannelse.

Hele projektet afsluttes med samarbejdspartnerne kommer på skolen og får overdraget, det arbejde eleverne har lavet.

Det er en helt speciel dag med sommerfugle i maven.

Produktion: SchFilm.dk

Uddannelsens struktur

Selve projektlederuddannelsen består af fire intensive projektforløb, hvor du er med helt fra start til slut.

De fire forløb er:

 • Kontaktgruppeweekender
 • Planlægning af Efterskolernes Dag med dit linjehold
 • Idéudvikling med sparring fra iværksættere
 • Afslutningsprojekt med virksomheder

Ryslinge-modellen

Vi har udviklet en særlig Ryslinge-model. Ryslinge-modellen er den procesguide, du bruger, når du skal i gang med at udvikle og realisere dine ideer. Vi har faktisk skrevet en hel bog om Ryslinge-modellen – og den får alle elever udleveret. Bogen er sprængfyldt med gode projektværktøjer og er dit trofaste kompas gennem projektlederuddannelsen.

Spotkurser

Som en del af alle projekterne indgår der kompetencespotkurser. Disse kurser får eleverne i forløbene, hvor de helt konkret skal bruges. De er intensive og sætter meget konkret spot på det værkstøj, som eleverne har brug for.

Det er f.eks.: 

 • Teambuilding
 • Projektlederroller
 • Kreativitet og idéskabelse
 • Grafisk facilitering
 • Infografik
 • Mødefacilitering – planlægge og styre møder
 • Projektbeskrivelse
 • Forretningsplaner
 • Netværk
 • Målgruppeanalyse
 • SWOT-analyse
 • Informationssøgning og kildekritik
 • Retorik og Pitchtalks
 • Budgetlægning
 • Brugerrejse
 • Prototypefremstilling
 • Pressekontakt
 • Videnskabelig dokumentation
 • Evaluering af egne projekter

De 5 faser

Der er fem faser i Ryslinge-modellen, som alle projekter planlægges efter: Samarbejdsfasen, Idéfasen, Researchfasen, Realiseringsfasen og Formidlingsfasen

Kurser i Ryslinge-modellen

Vi udbyder også kurser i Ryslinge-modellen til undervisere og andre skoler. Det kan du læse mere om HER   
Vidste du at

alle elever på Ryslinge har projektledelse