Værdier

Ryslinge Efterskole har stærke værdier og dybe rødder til det Grundtvig/Koldske menneske- og skolesyn. I praksis betyder det, at vi bl.a. vil danne vores elever til at blive åbne, ansvarlige og aktive medborgere.

I skolens værdigrundlag er der formuleret tre kerneværdier; Sæt mennesket først, tag ansvar og brug traditionen.

Sæt mennesket først

Vi byder det enkelte menneske velkommen, alene fordi det er menneske og derfor besidder en værdi i sig selv. Vi tror på, elevernes udvikling fremmes ved, at vi respekterer og udfordrer den enkelte, så mangfoldige fællesskaber kan etableres gennem hjemlighed, frisind og tillidsfuld involvering.

Vi ønsker at fremme det enkelte individs evne til at udtrykke sig, fortælle sit liv og finde egne uudnyttede ressourcer gennem tilegnelsen af andres fortællinger.

Tag ansvar

Vi anser individuel og samfundsmæssig ansvarlighed som grundlag for både de personlige og de fælles forandrings- og udviklingsprocesser, der er målet med skolens virke.

Individuelt, fordi skolens opgave er at danne eleverne til at være aktive medborgere, som tager selvstændigt og kollektivt ansvar for både eget liv og fællesskabets fremtid.

Samfundsmæssigt, fordi skolens virke må være kritisk i forhold til resten af verden, hvorfor et aktivt og udadvendt medborgerskab forventes af såvel organisation som ansatte.

Brug traditionen

Vi er som skole en del af vores egen, lokalsamfundets og landets historie og opfatter skolens, byens og skoleformens tradition som et levende væld af inspiration for fremtidens skolebygning og identitetsdannelse.

Vi bruger traditionen konstruktivt som en grundlæggende inspirations-, forståelses- og handlingsramme for at handle i nutiden og dermed forme fremtiden.

Historien om R'et

Historien om vores

Se denne film, som elever fra årgang 20/21 har lavet om skolens historie. 

Vores ‘R’ står ikke kun for Ryslinge…