Økonomi

Her kan du finde et overblik over det økonomiske aspekt ved Ryslinge Efterskole

Cirka 2 år før skolestart bliver man opkrævet et tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. Dette beløb refunderes ikke ved evt. afbud. 

Når eleven går på skolen, dækker det indbetalte beløb en skoletrøje, projektbog og elevbillede m.v.

Ryslinge Efterskole har en pris i skoleåret på 2024/2025 på 2700 kr. pr. uge i 42 uger, som er egenbetaling. Denne pris indeholder undervisning, kost og logi samt lejrskoler.

For elever, som vælger Cambridge-undervisningen og dermed  får et certifikat, er der en pris på 1200 kr., der opkræves særskilt. Lommepenge og rejsepenge til og fra skolen, står familien selv for.

 Alle familier kan søge og få statslig elevstøtte til deres egenbetaling. Denne støtte er afhængig af husstandsindkomsten to år før skolestart på elevens folkeregisteradresse. Der er mulighed for at beregne egenbetalingen HER.

Når støtten er bevilliget, og vi har beregnet en egenbetaling, sender vi en betalingsopgørelse, der viser den samlede betaling for skoleåret. Betalingen opdeles i 10 rater. Første rate af skolepenge forfalder den 20. juni før skolestart og herefter de følgende 9 måneder. Du kan beregne din egenbetaling på Efterskoleforeningens hjemmeside HER

Familier har mulighed for at ansøge skolen om ekstra støtte, hvis særlige forhold gør sig gældende. Vi vurderer hver ansøgning om lokal efterskolestøtte fra gang til gang.

Kontakt skolen, hvis I ønsker ansøgningsskema tilsendt

Hvis efterskoleopholdet afbrydes i utide, opkræves 8000 kr. Opkrævningen gælder både, hvis familien eller skolen afbryder opholdet.

Kom vi ikke hele vejen rundt om økonomien?

Sidder du med spørgsmål, kan vi måske hjælpe dig hurtigt videre. Herunder finder du relevante spørgsmål og svar.

Ja, det er kun dem, som har fået en plads, som skal betaling indmeldelsesgebyr.

Nej det er ikke et krav. Hvis der er ventelister, så anbefaler vi, at I laver en tilmelding og efterfølgende booker en rundvisning ellers risikerer I at ventelisten, når at bliver længere, inden I kommer på besøg.