Skolekreds og bestyrelse

Skolekreds

Bag enhver fri skole skal der være et bagland, som kaldes en skolekreds. Det er bl.a. blandt skolekredsens medlemmer, at bestyrelsen vælges. Derudover står skolekredsen også bag flere arrangementer på skolen og i lokalsamfundet. Skolekredsen er skolens legitimitet og alle medlemmer af kredsen er betydningsfulde ambassadørere for skolen. Som det fremgår af skolens vedtægter, kan enhver som er myndig, blive medlem af skolekredsen. Mange af skolekredsens medlemmer er lokale borgere, for hvem Ryslinge Høj- og Efterskole betyder noget særligt i forhold til det folkeoplysende arbejde. Derudover opfordrer vi alle, som har berøring med skolen på den ene eller anden måde, at blive medlem. Det koster årligt 75 kr. at være medlem. Et medlemskab giver ret til at stemme på skolens årlige generalforsamling. Derudover får skolekredsens medlemmer jævnligt nyt fra skolen -herunder tilbud og info og de spændende arrangementer, som foregår på skolen. 

 

Bestyrelsen

Ryslinge Høj- og Efterskole er en selvejende institution med sin egen folkevalgte bestyrelse. Hvert år i marts afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed, og her vælges bestyrelsesmedlemmer. Man skal være medlem af skolekredsen for at have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen.

Et være bestyrelsesmedlem er frivilligt foreningsarbejde, hvilket betyder at arbejdet er ulønnet. Det er kendetegnende for frie skoler, at der er engagerede mennesker, som finder det værdifuldt at være sammen om at drive en selvejende institution. Højskole, efterskoler og friskoler er ofte vigtige lokale samlingssteder, hvor kulturmøder, politik  og samvær er med til at bringe folk sammen. 

Hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Formand:

Peter Thor Andersen 

Næstformand:   

Anni Elmgreen

Medlemmer :         

Carsten Clausen

Simon Finnerup

Hans Henrik Hjermitslev

Suppleant:

Jakob Daniel Lund Olesen

Claus Scheuer-Larsen

Bliv en del af fællesskabet - meld dig ind i Skolekredsen

  • Få nyheder fra skolen
  • Deltag aktivt i skolens generalforsamlingen
  • Måske har du lyst til at arbejde i skolens bestyrelse
  • Meld dig ind i skolekredsen – det koster 75 kr. årligt
         mail@ryslinge-hojskole.dk