Praktisk info

Her er en oversigt over forskellige praktiske informationer.

I almindelige uger starter weekenden fredag kl. 15.00. Alle elever skal være tilbage søndag senest kl. 21.30.

Hvis elever er syge, skal det meddeles til læreren i Spisesalen til morgenmaden. Ved sygdom er man sengeliggende hele dagen og får ikke besøg på værelset. Vi sørger for, eleverne bliver tilset og får mad, og vi foretager en vurdering af, om der er brug for læge. Hvis dit barn er syg i flere dage, kan I forvente, at eleven bliver bedt om at tage hjem for at hvile og blive rask.

Vi giver ikke elever fri! Enhver fritagelse er alene forældrenes ansvar, og I støtter bedst skolearbejdet, efterskolelivet og jeres børn ved at have en konsekvent holdning. Ved fravær skal eleven altid sørge for afløsere til de daglige pligter.

Vores holdning til fritagelse er altså, at det skal holdes på et absolut minimum, og vi opfordrer alle forældre til at planlægge nødvendige tandlægebesøg m.v. i forbindelse med de forlængede weekender. En eventuel ekstra fridag aftales med kontaktlæreren i god tid.

Der er WiFi på hele skolen. Computere skal lukkes ned kl. 22.30 og forblive slukket hele natten.

Eleverne må gerne medbringe mobiltelefon, men da mobilen er ikke et fællesskabende redskab, skal den ligge på værelset. 

Eleverne   er   erstatningspligtige   over   for   hærværk, ødelagte   ting   og   bortkomne   nøgler. 

Vi   anbefaler, at alle elever har en heltidsulykkesforsikring, der omfatter personskader. Derudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring, der omfatter brand- og tyveridækning på familiens egne ting. 

Alle elever skal medbringe det gule sundhedskort til skolen. Det giver adgang til lægebesøg m.v. På rejser i udlandet skal det blå EU-sygesikringskort medbringes.