Downloads

Vedtægter

Værdigrundlag

Årsplan

Indholdsplan

Selvevaluering

Karakterer 

Inklusionstilbud

Antimobbe strategi

Undervisningsmiljø-vurdering 

Sikkerhedsinstruks ved kajak

Sikkerhedsinstruks ved badning

Persondata politik

Lovgivning

Formål og vedtægter

Skolens formål er inden for rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler at drive efterskole på det Grundtvig-koldske idégrundlag. Efterskolen skal styrke elevernes fortsatte dannelse og uddannelse, så de kan indgå i det demokratiske samfund på kvalificeret vis. Efterskolens dagligdag bygger på dialog, demokrati, ansvar og fællesskab, og såvel undervisningen som andet samvær skal tilrettelægges ud fra disse kriterier. Efterskolen skal være stedet for skabelse og personlig vækst.

Indholdsplaner

Indholdsplaner er skolens overordnede filosofi med den undervisning og det samvær, vi praktiserer. Indholdsplanerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og er beskrevet ud fra de tre hovedsigter med den frie skole; Livoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I indholdsplanerne finder du ikke en emneoversigt for det enkelte fag. Dette indgår i undervisningsplanen og udarbejdes af den enkelte faglærer

Selvevalueringer

For at blive endnu bedre til det vi gør, er det vigtigt, at vi evaluerer vores skole, undervisningen og samværet med de unge mennesker. Hvert år har vi ét eller flere fokusområder, som vi ønsker evalueret. Evaluering sker i samarbejde med forældre og elever i det pågældende skoleår. Ryslinge Efterskole bruger efterfølgende evalueringens resultat, men også elever og forældres udsagn og holdninger, som inspiration til videreudvikling af skolen.

Karakterer

På alle landets skoler registreres karaktergennemsnittet i Undervisningsministeriet.