Hvorfor Ryslinge Efterskole?

Ryslinge Efterskoles DNA består af virkelyst, mangfoldighed, fællesskab, vilje, ansvarlighed og tradition – kædet sammen med respekten for den enkelte. Vi vil i alle bestræbelser sætte mennesket først. Vi er optaget af at danne unge mennesker til at kunne skelne mellem sandhed og løgn – liv og død – lys og mørke – tro og tvivl. At enhver, som gennemfører et efterskoleophold på Ryslinge Efterskole, går videre med lyst og mod til at tage livet på sig med virketrang og med bevidsthed om de store sammenhænge; historiens vingesus og fremtidens uendelige poesi. 

På Ryslinge Efterskole er vi optaget af, at du og dine kammerater bliver mødt med ligeværdighed og glimt i øjet. Vi er sammen om at skabe det sted, hvor du kommer til at føle dig så tryg, at du frimodigt kan deltage i fællesskabet blandt unge og voksne. Vi indbyder i høj grad dig og dine kammerater ind i samtalen om skolens værdier. 

Foruden de boglige fag tilbyder vi seks linjefag. Vi arbejder kreativt med alle fagene og er ikke bange for at eksperimentere med de muligheder, vi er givet som fri skole. Vores arbejde med projektledelse baseret på Ryslinge-modellen, er en rød tråd i måden, hvorpå vi inddrager elevernes ideer og udvikler skolen for hver årgang af elever. 

Vi har plads til 150 elever i 10. klasse. Vores elever kommer fra hele landet, og da vi er en almendannende efterskole, er det vores oplevelse, at eleverne kommer med mange forskellige baggrunde og interesser. 

Der kan være mange grunde til at vælge Ryslinge Efterskole. Det allerbedste er at besøge skolen, hvor du kan møde os og få en oplevet fornemmelse af os og vores skole. 

At vælge efterskole

Ethvert ungt menneske, som vælger et efterskoleophold, fortjener at lykkes med at gennemføre et efterskoleår

Du er måske i gang med at finde en efterskole og har sikkert hørt en masse om det at gå på efterskole. Der findes over 240 efterskoler i Danmark, som har mange fælles træk.

Efterskolerne står på en 150-årig tradition i den frie skoleform og kan i dag betragtes som en bevægelse, der bygger på tre principper: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det er en tradition og bevægelse, som vi i Danmark kan være stolte af, og som på mange måder er vokset til en succeshistorie de seneste årtier. Det er populært for unge mennesker at tage på efterskole og få den dannelse med, der ligger i at flytte hjemmefra, stå på egne ben i trygge rammer og at indgå i et stort fællesskab. Det er overordnet, hvad man kan forvente, men derudover er efterskolerne vidt forskellige – sådan skal det være!

Ethvert ungt menneske som vælger et efterskoleophold, fortjener at lykkes med at gennemføre et efterskoleår. Det starter allerede i den fase, hvor der skal vælges efterskole.

Det er naturligt at skele til interesser, fag og faciliteter, og her er vores råd, at I som familie forholder jer til dette felt. At I søger en efterskole som matcher de ambitioner, den unge måtte have. Udbuddet og kreativiteten er stor i efterskolernes faglige felt.

Et andet vigtigt område er at undersøge efterskolens værdier og dannelsessyn. Hvilken pædagogisk retning er efterskolen rundet af, og hvordan håndterer personalet og ledelsen de svære situationer, der kan opstå, hvis fællesskabet eller værdierne bliver udfordret? Hvordan griber efterskolen relationsarbejdet an? Hvordan bliver der arbejdet med fællesskabet, elevernes medindflydelse og dialog?

Når efterskolen er udvalgt, og I sidder med indmeldelsesblanketten, er det vigtigt at være åben omkring forhold, som efterskolen med fordel bør vide. Er der eksempelvis fag, hvor den unge har brug for ekstra støtte? Har der været sociale udfordringer eller andre forhold, som de voksne på efterskole bør vide for at kunne holde hånden under den unge, så eleven får den bedste start?

Når det er sagt, så ligger der for ethvert ungt menneske, der skal på efterskole en stor mulighed i at få en ny start, hænge fordommene til tørre og med åbent sind møde nye mennesker.

Efter valg af efterskole og indmeldelse er det bare at vente og glæde sig til at komme i gang. Der kan opstå tvivl og usikkerhed undervejs; her er vores råd at genbesøge den glæde og baggrund man valgte efterskolen på. Skal der vælges om, kan det i mange tilfælde sagtens lade sig gøre, men få nu en god snak i familien og med den valgte efterskole, før der vælges om.

At træffe et valg og leve sig ind i det efterskoleår, som kommer, er også en del af glæden ved et efterskoleophold.

Elevcitat

Lærerne er gode til at give plads til, at være den man er

Laura, årgang 22/23