Uddannelsens struktur og indhold

Det er en kongstanke hos os, at alle projekter er projekter i VIRKELIGHEDEN. Derfor gør vi en særlig stor indsats for at handle på de idéer, der opstår.  

Selve uddannelsen består af FIRE INTENSIVE PROJEKTFORLØB og en række KOMPETENCESPOTKURSER, som er fordelt over året.

Tilsammen er de med til at klæde dig godt på til fortsat at skabe levende projekter.

4 intensive projektforløb

 • Kontaktgruppeweekender
 • Planlægning af Efterskolernes Dag
 • Fonden for Entreprenørskabs idékonkurrence “AWARD”
 • Afslutningsprojekt med virksomheder eller egne iværksætterprojekter

KompetenceSPOTkurser

 • Teambuilding
 • Kreativitet og idéskabelse
 • Mødefacilitering - planlægge og styre møder
 • Projektbeskrivelser
 • Forretningsplaner
 • Netværk
 • Informationssøgning og kildekritik
 • Retorik og Pitchtalks
 • Budgetlægning
 • Fundraising
 • Pressekontakt
 • Videnskabelig dokumentation
 • Evaluering af egne projekter