Studievejledning

På Ryslinge Efterskole prioriterer vi, at vejledningen er integreret i skolens øvrige arbejde med at danne og uddanne den enkelte unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre.

Vi anser 10. klasse som starten på de unges ungdomsuddannelse, og derfor er formålet med vejledningen at gøre de unge livsduelige, uddannelsesparate og i stand til at træffe reflekterede valg for fremtiden.

Vejledningen hos os har mange fordele: - vejlederen er en del af den unges hverdag - den unge kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen - vejlederen har en tæt kontakt med teamets øvrige lærere - kontaktlæreren fungerer som vejleder på den unges OSO-projekt. Dette fører til, at den unge får den bedst mulige vejledning henimod det fremtidige uddannelsesvalg.

Mål for vejledningen:

 • At oplyse og informere den unge om uddannelsessystemet og om krav og forudsætninger for at kunne tage en videre uddannelse.
 • At kvalificere den unge til at træffe et reflekteret valg på baggrund af dennes uddannelsesønsker og kompetencer.
 • At give den unge kompetencer til selvstændigt at kunne søge og anvende tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder IT-baserede tilbud.
 • At forberede den obligatoriske brobygning.
 • At inddrage forældrene i vejledningen og deres barns uddannelsesplanlægning.
 • At inddrage OSO som en aktiv del af vejledningsprocessen.
 • At anvende tidligere elevers erfaringer i vejledningsprocessen.
 • At sætte den unges uddannelsesønske i forhold til faglige forudsætninger og indsats.

Samtaler
Alle elever bliver tilbudt minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår.

 • Første samtale: beskrivelse af den unges fremtidsplaner. Hvordan opnås målene. Evt. ideer m.h.t. OSO-opgaven. Aftaler om evt. opfølgning af samtalen.
 • Anden samtale: opfølgning af første samtale. Her afklares den endelige beslutning med hensyn til næste års aktivitet.

Uddannelsesplan
1.marts er deadline for at den unge, sammen med forældrene afgiver uddannelsesønske

 • Den unge skal sammen med forældrene vælge uddannelsesønskerne
 • Forældrene signerer herefter den unges uddannelsesplan på optagelse.dk. Dette fungerer samtidig som en afsendelse af uddannelsesplanen for de uddannelsesparate elever
 • Af uddannelsesplanen fremgår det blandt andet, hvilke mål den unge har sat sig vedrørende en efterfølgende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.
 • Denne plan er adgangsgivende til alle ungdomsuddannelser, og vi skal som afgivende skole vurdere, om den unge er uddannelsesparat til pågældende uddannelse.
 • Det er forældrene som godkender og sender den fælles tilmelding hvori uddannelsesplanen indgår (på Optagelse.dk)

Parathedsvurdering
Skolen skal foretage en parathedsvurdering (faglige, sociale og personlige forudsætninger) af den unge senest d. 1. februar.
 

Mød dine vejledere: