Fællesfag

På Ryslinge Efterskole lærer du at arbejde sammen med andre

På Ryslinge Efterskole har vi forskellige fællesfag, hvor du får undervisning i nogle ting, som rækker udover det almindelige pensum. Samtidig er det med til at styrke fællesskabet og sammenholdet.

Fælles motion

Vi starter hver morgen med fælles motion.

Det gør vi for at få et sundt forhold til os selv og vores krop, og for at vi alle er friske til skoledagen.

Morgensang

Alle eleverne og de vagthavende lærere deltager hver dag til morgensang. Ved morgensangen synger vi 2 – 3 sange og giver meddelelser.

Efterskolelederen eller en anden fortælle-lærer forestår morgensangs-fortællingen. Der bliver fortalt historier af mange forskellige slags. f.eks. aktuelle begivenheder, personlige oplevelser eller etiske dilemmaer.

Stilletime

Stilletimen varer fra kl. 18.15 til 19.15, mandag til torsdag. Der er stilletime på alle normale skoledage året rundt.

Formålet med stilletimen er at give alle elever den fornødne arbejdsro og hjælp til at studere. Eleverne kan læse lektier på deres værelser eller i et klasselokale hvor de kan få lektiehjælp af en lærer.

I stilletimen skal der være ro på alle afdelinger samt på fællesarealerne.

Fællesmøde

Hver onsdag afholdes der fællesmøde, hvor alle elever, alle lærere og forstanderen er til stede. Timen ledes på af et af eleverne valgt udvalg.

Fællesmødet er det forum, hvor der kan gives informationer og hvor eksisterende forhold eller nye tiltag kan drøftes af elever og lærere. Forsamlingen har ingen beslutningstagende myndighed. Beslutningerne bliver taget af lærerrådet og i sidste instans af skolens ledelse.

Formålet med fællesmødet er, at eleverne får kendskab til og erfaring med demokratiske styreformer.

Fortælletime

Hver fredag slutter vi ugen af med fortælletime. Fortælletimen varetages af forstanderen og fortælle-lærere.

Indholdet kan have politisk aktualitet eller hentes fra kunsten, filosofien eller historien.

Rengøring

For at vi alle sammen kan trives, og da skolen tit har besøg af kommende elever samt andre gæster udefra, er det vigtigt, at der er rent og pænt på alle områder.

Dette er et ansvar, vi må løfte i fællesskab, og derfor ligger der fast i skemaet værelsesrengøring en gang om ugen og områderengøring to gange om ugen. Dvs. at eleverne selv står for rengøring på værelser, baderum, toiletter, gange, køkkener samt fællesområder på skolen.

Eleverne modtager 3 timers rengøringsundervisning i starten af skoleåret, typisk i introugen. Formålet er at give eleverne færdigheder inden for området og at lære dem betydningen af god hygiejne.

To gange årligt bliver hele skolen gjort hovedrent under ledelse af lærere og skolens rengøringsleder.

Køkkentjans

En eller to gange i løbet af skoleåret bruger eleverne én uge på at være praktisk medhjælper på skolen. Her hjælper I til med hverdagens mange opgaver - det kan både være i køkkenet, på rengøringsområdet og på pedelområdet.

I arbejdet lægger vi vægt på nærvær, ejerskab og sjove idéer. I køkkenet lærer I at forstå hvorfor og hvordan maden bliver lavet og skal serveres, og hvad der ellers hører til i et køkken.

I deres praktiske uge kan eleverne ikke deltage i al undervisning, men er forpligtiget til at følge med i klassens arbejde og lave lektier.

I weekenderne er der fælles opgaver, som skal løses, og der hjælper eleverne også.