Matematik

Matematik er en del af din hverdag

Hvad koster det at flytte hjemmefra? Hvor meget er min børneopsparing værd om 5 år? Hvad er sandsynligheden for at komme ind på drømmestudiet, og hvad kræver det i gennemsnit? 

På Ryslinge Efterskole ønsker vi, at gøre dig bedre til matematik, så du bliver fortrolig med faget og kan opstille modeller som budgetoverslag, grafer og statistiske observationssæt, så du kan reflektere over virkelige hændelser.

Vi tilstræber, at du oplever verden igennem matematik og derved forstår samfundet på en ny måde!

For os betyder det ikke noget, om du synes matematik er svært, eller du nyder at sidde og løse ligninger. Vi tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger for at gøre dig bedre og give dig motivation for matematikken!

Så uanset om du i fremtiden tænker i sproglige baner, vil være håndværker eller arbejde i en butik, er matematik et bærende element for dig. Og tænker du slet ikke på det endnu, har du jo et privatliv, hvor matematik er en uundgåelig del for ikke at ende i "luksusfælden".

Vi arbejder både skriftligt og mundtligt i matematikfaget, hvor vi i høj grad inddrager og anvender it i den daglige undervisning. Derfor vil det være en fordel, hvis du har Excel, GeoGebra og WordMat installeret på din computer.

Matematik afsluttes med 10. klasseprøven, hvor der både er en mundtlig og skriftlig del.