Faglig fordybelse

Faglig fordybelse er for elever, som ikke har fysik og kemi og/eller tysk

Faglig fordybelse er elevens mulighed for at fordybe sig i et primært og sekundært mål. Eleven vælger et fagligt primært mål inden for et af hovedfagene (dansk, matematik eller engelsk) og vælger derudover et sekundært mål, som fx kan være af fysisk eller kreativ karakter.

Målene skrives ned og er tydelige for både eleven og teamets lærer, men skal samtidig ses som en dynamisk størrelse. Igennem hele forløbet justerer eleven og læreren løbende målene, ligesom der kan skiftes fag, når målene er nået.