Cambridge Engelsk

Cambrigde Engelsk - for dig der vil mere engelsk

På Ryslinge Efterskole kan du udover den almindelige engelskprøve også tage Cambridge eksamenen Cambridge IGCSE i engelsk (International General Certificate of Secondary Education). Det er et internationalt anerkendt certifikat.

Her udfordres du fagligt og sprogligt på et højt niveau på engelsk.

I Cambridge Engelsk får du
Indholdet i undervisningen er med stor vægt på skriftlighed, samt genrekendskab, dvs. at eleverne skal beskæftige sig med ikke kun skønlitteratur, men især også faglitteratur, og kunne mestre at skrive disse også på et højt niveau.

Der er ligeledes store krav til grammatik og indgående kendskab til typiske engelske formuleringer, som med tiden skal mestres på et forholdsvis højt formelt niveau.

Undervisningen foregår selvfølgelig udelukkende på engelsk, og der arbejdes udelukkende med tekster på autentisk engelsk, altså ikke i forvejen bearbejdede tekster til danske elever.

Med undervisningen i Cambridge på Ryslinge Efterskole får du ikke både færdigheder på højt fagligt niveau, men også vigtig erfaring i en anderledes undervisningsform, som er international og adskiller sig fra den typisk danske.

Med den afsluttende prøve får du et Cambridge-certifikat som bevis på, at dine færdigheder er på højt og internationalt anerkendt niveau.