Praktisk info

Her er en oversigt over diverse praktiske informationer

Årskalender
Se oversigten over skoleåret 2018/2019 her.

Til og fra skole
På alm. uger holder vi weekend fredag kl. 15.30. Alle skal være tilbage søndag senest kl. 21.30.

Sygdom
Hvis dit barn er syg, skal han/hun meddele det til morgenlæreren i Spisesalen kl. 07.20. Ved sygdom er man sengeliggende hele dagen og får ikke besøg på værelset. Vi sørger for, at dit barn bliver tilset og får mad, og vi foretager en vurdering af, om der er brug for læge.

Fritagelse
Vi giver ikke elever fri! Enhver fritagelse er alene forældrenes ansvar, og I støtter bedst skolearbejdet, efterskolelivet og jeres børn ved at have en konsekvent holdning. Ved fravær skal eleven altid sørge for afløsere til de daglige pligter.

Vores holdning til fritagelse er altså, at det skal holdes på et absolut minimum, og vi opfordrer derfor alle forældre til at planlægge nødvendige tandlægebesøg m.v. i forbindelse med de forlængede weekender. Evt. ekstra fri aftales med kontaktlæreren i god tid.

Lommepenge
Skolen har en elevbank, som der er mulighed for at bruge. Elevbanken er åben hver dag 13.00-13.45.

Elevbanken har ingen renter, til gengæld har den heller ingen gebyrer. Det er vores bedste mulighed for at hjælpe eleverne med at passe på pengene, da skolen ikke er ansvarlig for evt. tyverier fra værelserne.

Lommepenge kan overføres til Sparekassen Fyn, Reg.nr. 0828 Kontonr. 0002981610. Tekst: Elevens navn. Bemærk: Der kan gå én til to dage inden overførslen registreres på skolens elevbankkonto.

Internet
Der er WiFi på hele skolen. Computere skal være lukket ned kl. 22.30 og skal forblive slukket hele natten.

Mobiltelefon
Eleverne må gerne medbringe mobiltelefon, men mobilen er dog ikke et fælles-skabende redskab, derfor skal mobilen ligge på værelset de første to uger. Derefter skal mobilen bliver på værelset fra 07.20-18.00 og udover det er Spisehuset og Foredragssalen helt mobilfrie.

Vask
Vi har vaskemaskiner i kælderen i Sønderhus, hvor eleverne gratis kan vaske og evt. tørre tøj. Maskinerne doserer selv vaskepulver, så dette skal ikke medbringes. Der er både mulighed for at tørre på tørresnor og i tørretumbler.

Skolejakke
Skolejakker prøves ved Kommende Elevers dag i foråret. Jakkerne bliver udleveret i forbindelse med skolestarten. Hvis eleven ikke har prøvet jakken, vil den blive bestilt umiddelbart efter ankomst. Prisen for jakken dækkes af depositummet.

Erstatningspligt
Eleverne er erstatningspligtige over for hærværk, ødelagte ting eller bortkomne nøgler og låse.

Forsikringsdækning
Vi henstiller til, at alle elever undersøger, hvorledes de er forsikret på familiens bestående forsikringer, og vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkeforsikring, der omfatter personskader på eleven. Herudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring på familiens egne ting.

Det gule sygesikringsbevis gælder alene i Skandinavien, så i forbindelse med rejser skal det blå sygesikringsbevis medbringes.