Kontaktlærer

Alle elever tilknyttes en kontaktlærer

Dit barn bliver ved ankomsten tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 8-11 elever, og til denne kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer.

Kontaktlæreren er det naturlige bindeled mellem skolen og hjemmet. Han/hun fører de formaliserede trivselssamtaler og skriver en skriftlig udtalelse til eleven ved skoleårets slutning.

Kontaktlæreren forsøger hele tiden at være opmærksom på sine kontaktelevers trivsel og inddrager hjemmet, hvis der er behov for det. Samarbejdet mellem kontaktlæreren og forældre er meget vigtigt og jo før kontaktlæreren bliver inddraget, hvis en elev har det svært, jo bedre kan vi hjælpe og støtte eleven her på skolen.

Kontaktlæreren arrangerer sammen med sin kontaktgruppe både aktiviteter på og uden for skolen, f.eks. aktivitetsaftner og besøg hos kontaktlæreren

Find kontaktinfo til lærerne her.