Økonomi

Hvor meget koster det?

På Ryslinge Efterskole bestræber vi os på at uge-prisen er prisen. Her skal ikke komme overraskelser undervejs fra vores side.

Prisen for skoleåret 2018/2019: 2350 kr. pr. uge.

Prisen for Ryslinge International Class 2018/2019: 2550 kr. pr. uge.

Prisen dækker alle udgifter på nær lommepenge og rejsepenge til og fra skolen. Det vil sige, at der er betalt for normalt materialeforbrug, ekskursioner og udlandsrejser.

I forbindelse med bekræftelse af tilmeldingen opkræves 1500 kr. i indmeldelsesgebyr. Dette beløb refunderes ikke ved evt. afbud. Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. elevbillede, usb-nøgle og elevjakke.

 

Statsstøtte

Alle familier får statsstøtte til betaling af skolepengene afhængigt at husstandsindkomsten.

På efterskole.dk kan du beregne, hvad egenbetalingen bliver for et ophold på Ryslinge Efterskole.

Beregn prisen her

Individuel elevstøtte

Som skole yder vi hvert år individuel supplerende støtte til familier, som har svært ved at få økonomi til et efterskoleophold.

Dette tilskud kan søges direkte ved henvendelse til Ryslinge Efterskole.

Kontakt skolen her

Ved afbrydelse

Hvis efterskoleopholdet afbrydes i utide opkræves 8000 kr., da vi ikke modtager elevtilskud i 4 uger. 

Opkrævningen gælder både hvis familien eller skolen afbryder opholdet.

Indmeldelsesgebyret refunderes ikke.