Besøg os

Kom på besøg og oplev stemningen på Ryslinge Efterskole!

Du kan godt melde dig ind uden at have set skolen, men det er et krav, at du besøger skolen inden skoleårets start. For os er det vigtigt, at kommende elever er godt informerede om, hvad et ophold på skolen indeholder.

Det er muligt at besøge skolen på udvalgte søndage kl. 12.00. Besøget varer 1½-2 timer.

Når I kommer, bydes I velkommen, og herefter vises I rundt af to af de nuværende elever. Efter rundvisningen er der tid til at snakke med både lærere og elever, og I bydes på kaffe og brød/frugt.

Ring og hør nærmere, eller tilmeld dig en besøgsdag i formularen herunder. Der kan du se, hvilke dage, du kan vælge imellem.

I tilfælde af afbud/forsinkelse på selve dagen, bedes I ringe til vagttelefonen på 20 89 59 18.