Leveregler

For at vi alle kan trives er der nogle grundregler, som skal overholdes.

For os er der tre gyldne regler for at undgå misforståede forventninger. Dialog, dialog, dialog. Spørg - hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over de ting, som du som elev må og ikke må. Vi vil gerne møde dig med den positive tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer, at du møder os med samme indstilling.

Der er dog regler, som ikke kan diskuteres:

  1. Du skal være en god kammerat. For os betyder det, at du bakker dine kammerater op, er tillidsfuld og hjælper til at sikre et godt skolemiljø. Man færdes ikke på andres værelser uden at have fået lov.
  2. Du skal møde aktivt til alle timer, måltider og fællesarrangementer
  3. Ryslinge Efterskole er røgfri. (Dette gælder også e-cigaretter og snus)
  4. Det er ikke tilladt at være påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt. Det er ligeledes ikke tilladt at nyde alkohol og euforiserende stoffer til og fra skole.
  5. Du skal ligge i din egen seng mellem 22.30 og 06.00.
  6. Sex er ikke tilladt på skolen.

Hvis vi oplever, at der ikke er respekt om disse regler, kan det medføre, at vores samarbejde ophører.