Skolekredsen

Skolekredsen - for dig der vil lidt mere

Det er altid godt at have et godt netværk. Derfor har skolen et bagland, som siden 1929 har været formaliseret i skolekredsen for Ryslinge Høj- og Efterskole.

Skolens bagland består af mennesker fra lokalsamfundet, tidligere elever og ikke mindst elevers forældre, der gerne vil støtte skolen og måske yde indflydelse. Skolekredsen er desuden med til at formidle kontakt mellem skolen og lokalområdet, og dermed bevare det kulturelle fællesskab mellem skolen og egnen.

I løbet af året arrangerer skolekredsen forskellige offentlige arrangementer på skolen, såsom foredrag og fællesspisninger. De annonceres i dagspressen og her på hjemmesiden - se Kalender.

Du kan blive medlem for 75 kr. per familie ved henvendelse til skolen: [email protected] / tlf. 62671020 eller til et medlem af skolekredsens bestyrelse.

Skolekredsen afholder hvert år i marts generalforsamling, hvor skolekredsens bestyrelse vælges.

Skolekredsens bestyrelse:

Formand 
Irmgard Birkegaard

Næstformand      
Anders Aastrup

Sekretær            
Lisbeth Skotte

Kasserer            
Gunhild Uth

PR             
Mette Miller
Hans Henrik Pedersen

Bestyrelsesrepræsentant i skolebestyrelsen             
Anni Elmgreen

Tags: