Historie

Ryslinge Efterskole startede i 2009, men historien begynder meget tidligere...

Faktisk kan man gå helt tilbage til 1851, hvor Christen Kold startede en højskole i et bondehus lige uden for Ryslinge. Her underviste han drenge helt ned til 14 års alderen. Skolen eksisterede kun i to år. Herefter flyttede den til Dalby, hvor Kold i 1852 havde startet en friskole.

Kolds gode medhjælper Anders Poulsen Dal oprettede i 1879 Danmarks første efterskole i Galtrup inspireret af Kolds og Grundtvigs skoletanker. På den måde kan man sige, at Kolds højskole i Ryslinge er en slags forløber for efterskolen.

I 1866 startede Ryslinge Højskole i de nuværende bygninger under ledelse af pastor Johannes Clausen. Udgangspunktet var kristent, i modsætning til Kolds højskole, men senere kom Kolds og Grundtvigs skoletanker til at præge højskolen, og den dag i dag bygger Ryslinge Efterskole på traditionerne fra Grundtvig og Kold.

I starten af det nye årtusind begyndte elevtallet på højskolen at falde, og som en konsekvens heraf startede Ryslinge Efterskole op i de samme bygninger.

Ryslinge Højskole eksisterer stadig side om side med efterskolen. Den blev i 2015 relanceret som teaterhøjskole med ca. 40 elever, og kunne i 2016 fejre 150 års jubilæum. Læs mere på ryslinge-hojskole.dk.

Værdigrundlag

Ryslinge Efterskole bygger på traditioner fra Grundtvig og Kold. Det betyder, at skolen gennem det levende ord og reflekteret læring skal udvikle elever og medarbejdere til åbne, ansvarlige og aktive medborgere i det globale samfund. Læs mere om Grundtvigs skolesyn her.

Vores tre kerneværdier er: Sæt mennesket først, Tag ansvar og Brug traditionen.

Sæt mennesket først!

Vi byder det enkelte menneske velkommen, alene fordi det er menneske og derfor besidder en værdi i sig selv.

Vi tror på, at elevernes udvikling fremmes ved, at vi i mødet respekterer og udfordrer den enkelte, således at mangfoldige fællesskaber kan etableres gennem hjemlighed, frisind og tillidsfuld involvering.

Vi ønsker at fremme det enkelte individs evne til at udtrykke sig og fortælle sit liv og finde egne uudnyttede ressourcer gennem tilegnelsen af andres fortællinger.

Tag ansvar!

Vi anser individuel og samfundsmæssig ansvarlighed som grundlag for både de personlige og de fælles forandrings- og udviklingsprocesser, der er målet med skolens virke.

  • Individuelt fordi skolens opgave er at danne eleverne til at være aktive medborgere, som tager selvstændigt og kollektivt ansvar for både eget liv og fællesskabets fremtid.
  • Samfundsmæssigt fordi skolens virke må være kritisk i forhold til resten af verden, hvorfor et aktivt og udadvendt medborgerskab forventes af såvel organisation som ansatte.
Brug traditionen!

Vi er som skole en del af vores egen, lokalsamfundets og landets historie og opfatter skolens, byens og skoleformens tradition som et levende væld af inspiration for fremtidens skolebygning og identitetsdannelse.

Vi bruger traditionen konstruktivt som en grundlæggende inspirations-, forståelses- og handlingsramme for at handle i nutiden og dermed forme fremtiden.