Det officielle

Her på siden finder du de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside.
Formål og vedtægter

Skolens formål er inden for rammerne af Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds skoler at drive efterskole på det Grundtvig-koldske idégrundlag.

Efterskolen skal styrke elevernes fortsatte dannelse og uddannelse, så de kan indgå i det demokratiske samfunds på kvalificeret vis. Efterskolens dagligdag bygger på dialog, demokrati, ansvar og fællesskab, og såvel undervisningen som andet samvær skal tilrettelægges ud fra disse kriterier. Efterskolen skal være stedet for skabelse og personlig vækst.

Download Ryslinge Efterskoles vedtægter herunder

Indholdsplaner

Indholdsplaner er skolens overordnede filosofi med den undervisning og det samvær vi udfører.

Indholdsplanerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og er beskrevet ud fra de tre hovedsigter med den frie skole - Livoplysning, Folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Indholdsplaner er ikke en emneoversigt for det enkelte fag - dette er undervisningsplaner og udarbejdes af den enkelte faglærer.

Download Ryslinge Efterskoles indholdsplaner herunder.

Karakterer

Du får karakterer i alle vore boglige fag. Der gives tre standpunktkarakterer i løbet af skoleåret, en afsluttende årskarakter samt prøvekarakterer i forbindelse med forårets afsluttende 10. klasseprøver.

På alle landets skoler registreres karakter-gennemsnittet i Ministeriet for børn og unge.

Find gennemsnittet for Ryslinge Efterskole her.

Evalueringer

For at blive endnu bedre til det vi gør, er det vigtigt at vi evaluerer vores skole, undervisning og samvær med de unge mennesker. Hvert år sætter vi fokus på et til flere fokusområder vi ønsker evalueret. Evaluering sker i samarbejde med forældre og elever i det pågældende skoleår. Ryslinge Efterskole bruger efterfølgende udsagn og holdninger om inspiration til videreudvikling af skolen.

Download de seneste evalueringer herunder.