Bestyrelsen

Ryslinge Høj- og  Efterskole er en selvejende institution med egen folkevalgte bestyrelse. Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed og her vælges bestyrelsesmedlemmer. 

Skolens bestyrelse består af:

Formand        
Ole C. Jørgensen, tidligere chefredaktør

Næstformand   
Søren Hvarregaard, gymnasierektor 

Medlemmer          
Mikkel Crone Nielsen, frimenighedspræst 
Gitte Miller Balslev, rådgivende konsulent 
Anni Elmgreen, rådgivende psykolog
Stephanie Skovbo, valgt for Elevforeningen

Suppleanter
Erik Rahn Jensen