Om Ryslinge Efterskole

På Ryslinge Efterskole gør vi idé til handling

Ryslinge Efterskole adskiller sig fra mange andre efterskoler ved at tilbyde en bred vifte af linjefag, som skaber en mangfoldig elevgruppe.

Vores filosofi er en modpol til den trend, vi har set de senere år, hvor mange efterskoler bliver specialiserede. Vi ønsker ikke at køre eleverne ind på et fokuseret spor for tidligt, men mener derimod, at man lærer en hel masse gennem forskellighed og mangfoldighed. 

På Ryslinge Efterskole er der cirka lige mange drenge og piger. Skolen ligger smukt plantet midt i Fyns skønne natur og tiltrækker hvert år rigtig mange elever fra byerne. Skolen har ca. 150 elever.

Undervisning ud af boksen
Muligheden for personlig udvikling og udfoldelse er også noget af det, der trækker elever til efterskolen. Vi har stort fokus på at danne og uddanne eleverne refleksivt gennem projektorienteret undervisning, hvilket giver en ballast i forhold til elevernes fremtidige færden - i samfundet såvel som i den fremtidige karriere.

Vi vil gerne ryste eleverne lidt, så de bliver rustet til fremtiden. Vi oplever, at mange af eleverne kommer ud af folkeskolen med en bevidsthed om, hvordan man får de gode karakterer, hvilket de gør ved at gennemskue en opgave, så læreren bliver glad. Men vi vil i stedet gerne have dem til at tænke ud af boksen!

Ryslinge-modellen
Efterskolen har fra starten været præget af iværksætterånd, og hurtigt blev projektledelse et fast fag på skemaet. I 2015 samlede vi alle vores erfaringer og udgav vores helt eget undervisningsmateriale "Den der bog om projektledelse - Din guide til Ryslinge-modellen". Eleverne lærer om gruppedynamik, kreativ tænkning, mødefacilitering, målsætninger, netværk, informationssøgning, budgetlægning, markedsføring og meget mere.

Projektledelse fylder en del og integreres helt naturligt i flere af fagene, men der er også plads til individuelle interesser. Er du til science, musik, kunst, teater, medie eller adventure, så har vi en linje, der passer til dig!

På Ryslinge Efterskole er der også mulighed for at dreje din 10. klasse i en mere international retning. I International Class har du bl.a. Cambridge-engelsk, og globaliserings- og kulturforståelse har en vigtig plads på skemaet. Formålet er dels at ruste eleverne gennem faglighed, dels at åbne deres øjne for fremmede kulturer.