Elevdemokrati

Demokrati og medbestemmelse er nøgleord på Ryslinge Efterskole

En vigtig del af kulturen på Ryslinge Efterskole er elevdemokratiet. Idet elevernes samvær på skolen bygger på åndsfrihed og åbenhed, lægger vi vægt på, at eleverne opnår stor tolerance og etisk forståelse overfor andre.

Elevdemokratiet på Ryslinge Efterskole udfolder sig bl.a. i de enkelte kontaktgrupper og på det store ugentlige fællesmøde.

Kontaktgruppe

Du bliver ved ankomsten tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 8-10 elever, og til denne kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer.

Kontaktlæreren er et naturligt bindeled mellem skolen og hjemmet.

Hver uge holder I møde i kontaktgruppen, hvor I kan drøfte de ting, I har på hjerte, og evt. ting, der skal tages op på det store fællesmøde.

Fællesmøde

En gang om ugen afholdes der fællesmøde, hvor alle elever, alle lærere og forstanderen er til stede. Fællesmødet ligger umiddelbart efter middagen hver onsdag. Timen ledes på af et af eleverne valgt udvalg.

Fællesmødet er det forum, hvor der kan gives informationer og hvor eksisterende forhold eller nye tiltag kan drøftes af elever og lærere. Forsamlingen har ingen beslutningstagende myndighed. Beslutningerne bliver taget af lærerrådet og i sidste instans af skolens ledelse.

Formålet med fællesmødet er, at eleverne får kendskab til og erfaring med demokratiske styreformer.