Kontaktlærer

Alle elever tilknyttes en kontaktlærer

Dit barn bliver ved ankomsten tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 8-10 elever, og til denne kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer.

Kontaktlæreren er det naturlige bindeled mellem skolen og hjemmet. Han/hun fører de formaliserede skole-hjem-samtaler og skriver en skriftlig udtalelse til eleven ved skoleårets slutning.

Kontaktlæreren forsøger hele tiden at være opmærksom på sine kontaktelevers trivsel. 

Desuden arrangerer kontaktlæreren sammen med sin kontaktgruppe af og til nogle aktiviteter uden for skolen, f.eks. besøg hos kontaktlæreren, restaurantbesøg ell.l.

Find kontaktinfo til lærerne her.