Økonomi

Hvor meget koster det?

På Ryslinge Efterskole bestræber vi os på at uge-prisen er prisen. Her skal ikke komme overraskelser undervejs fra vores side.

Prisen for skoleåret 2017/2018: 2300 kr. pr. uge.

Prisen for Ryslinge International Class 2017/2018: 2500 kr. pr. uge.

Prisen dækker alle udgifter på nær lommepenge og rejsepenge til og fra skolen. Det vil sige, at der er betalt for normalt materialeforbrug, ekskursioner og udlandsrejser.

I forbindelse med bekræftelse af tilmelding opkræves 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Dette beløb refunderes ikke ved evt. afbud. Forud for skolestart opkræves desuden et depositum på 1000 kr. Depositummet skal bl.a. dække sangbog, elevbillede og elevjakke.

 

Statsstøtte

Alle familier får statsstøtte til betaling af skolepengene afhængigt at husstandsindkomsten.

På efterskole.dk kan du beregne, hvad egenbetalingen bliver for et ophold på Ryslinge Efterskole.

Beregn prisen her

Individuel elevstøtte

Som skole yder vi hvert år individuel supplerende støtte til familier, som har svært ved at få økonomi til et efterskoleophold.

Dette tilskud kan søges direkte ved henvendelse til Ryslinge Efterskole.

Kontakt skolen her

Ved afbrydelse

Hvis I afbryder efterskoleopholdet i utide opkræves 4 ugers skolepenge, dvs 8000,- kr. da vi ikke modtager elevtilskud i de 4 uger. 

Opkrævningen gælder både hvis familien eller skolen afbryder opholdet.

Depositum refunderes ikke.

Hvis vi ikke har afviklet rejseugen, refunderes det indbetalte rejsebeløb.